บทความทั้งหมด

Tue, 02/16/2021 - 16:23

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนในวัยเกษียณและวัยใกล้เกษียณ รวมถึงคนจำนวนมากมีความต้องการอยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เพราะส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ไม่ค่อยได้เจอกับธรรมชาติ มีแต่ความวุ่นวาย ต้องแข่งขัน เร่งรีบ พอกลับมาถึงบ้านก็อยากที่จะพักผ่อน ใช้ชีวิตสบายๆ...

Tue, 12/29/2020 - 09:54

ในปัจจุบันที่โลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจำนวนของผู้สูงอายุเริ่มมีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตนี้ผู้สูงอายุน่าจะมีสัดส่วนคิดเป็น 28% ของประชากรไทยดังนั้นการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะกับเรื่องของที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จะมองหา...

Tue, 11/24/2020 - 16:51

หากอยากได้ที่บ้านที่อยู่แล้วเย็นสบาย “ทิศทาง” เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะว่าจะส่งผลต่ออุณหภูมิของที่พักอาศัยมากเลยทีเดียว  สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านดีๆอยู่แล้วเกิดคำถามว่าควรเลือกซื้อในทิศไหนดี บทความนี้มีคำตอบ

1.    ทิศเหนือ...