บทความทั้งหมด

Tue, 03/09/2021 - 17:29

การตกแต่งหรือการจัดบ้านนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้น แต่การจัดหรือตกแต่งบ้านสามารถทำให้เกิดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนอยู่อาศัยอีกด้วย โดยเราจะมาเริ่มทำความเข้าใจกันทีละขั้นตอน

บ้านในฝันอาจจะไม่ได้หมายถึงบ้านที่ดีที่สุด สวยที่สุด...

Tue, 02/16/2021 - 16:23

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนในวัยเกษียณและวัยใกล้เกษียณ รวมถึงคนจำนวนมากมีความต้องการอยากใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เพราะส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ไม่ค่อยได้เจอกับธรรมชาติ มีแต่ความวุ่นวาย ต้องแข่งขัน เร่งรีบ พอกลับมาถึงบ้านก็อยากที่จะพักผ่อน ใช้ชีวิตสบายๆ...

Tue, 12/29/2020 - 09:54

ในปัจจุบันที่โลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจำนวนของผู้สูงอายุเริ่มมีสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตนี้ผู้สูงอายุน่าจะมีสัดส่วนคิดเป็น 28% ของประชากรไทยดังนั้นการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะกับเรื่องของที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จะมองหา...